Wyroby artystyczne

Jednym z celów działalności Lavoro Sp. z o.o. jest oferowanie usług wykonywanych przez uzdolnione manualnie osoby niepełnosprawne, co przyczynia się między innymi do zwiększenia zatrudnienia tych osób na rynku pracy. Pracownicy ci wykonują rękodzieło artystyczne, co stanowi dla nich formę aktywizacji zawodowej i arteterapii wpływającej pozytywnie na ich rehabilitację społeczną i zawodową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wyrobów artystycznych i do dokonania zakupów za pomocą strony internetowej lub bezpośrednio w siedzibie Lavoro Sp. z o.o. w Częstochowie, ul. Kmicica 6/8 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.