Oferta handlowa

Leasing pracowniczy - polega na wynajmowaniu naszych pracowników do wykonywania pracy na określonych stanowiskach u Zleceniodawcy. Lavoro przejmuje wszystkie obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników (rekrutacja, nabór, selekcja, podpisanie stosownych umów, badania lekarskie, szkolenia BHP, itp.), oddelegowuje ich do pracy we wskazanym miejscu.

Nasi pracownicy obsługują, wykonują zlecenia w zakresie:

  • pracy na liniach produkcyjnych (kompleksowej obsługi),
  • pracy na stanowiskach montażowych, podmontażu podzespołów i komponentów,
  • obsługi maszyn i urządzeń,
  • lekkich i ciężkich prac transportowych (obsługa ręcznych i samojezdnych wózków widłowych),
  • obsługi magazynu - składowanie, transport, pakowanie i konfekcjonowanie,
  • kontroli jakości oraz naprawy komponentów,
  • utrzymania ruchu oraz prac konserwacyjnych - konserwacja, czyszczenie maszyn i urządzeń.

Korzyści płynące ze współpracy:

 • Lavoro odpowiada za dobór kandydatów odpowiadających Państwa kryteriom, oraz za ich zatrudnienie,
 • Pracownicy są zatrudnieni przez Lavoro i nie wymagają żadnej obsługi kadrowo-płacowej ze strony Klienta,
 • Pracownicy otrzymują comiesięczną pensję od Lavoro, na podstawie otrzymanego od Klienta zestawienia przepracowanych przez pracownika godzin,
 • Możliwość rezygnacji z pracownika w każdej chwili,
 • Pracownik Lavoro jest tańszy od pracownika etatowego, który otrzymuje identyczne wynagrodzenie,
 • W ramach współpracy Klient otrzymuje ulgę we wpłatach do PFRON,
 • Lavoro wystawia fakturę VAT, która jest wystawiona na podstawie faktycznie przepracowanych godzin przez pracowników leasingowych a klient nie ponosi kosztów obsługi administracyjno-płacowej.

 

Zawarcie z Lavoro Sp. z o.o. umowy współpracy na wykonywanie naszych usług na rzecz kontrahenta, skutkuje gwarancją wystąpienia następujących korzyści ekonomicznych wyliczonych według przykładowego wzoru:

wartość miesięczna kontraktu netto 10.000,00 PLN

przysługująca ulga we wpłacie na PFRON

(przy wysokości ulgi 40%)

4.000,00 PLN
rzeczywisty koszt miesięczny kontraktu 6.000,00 PLN