O nas

Lavoro Sp. z o.o. to spółka prawa handlowego której głównym profilem działalności jest rekrutacja i udostępnianie pracowników. Spółka działa w oparciu o wydany przez Marszałka Województwa Śląskiego Certyfikat podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, co pozwala nam na świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Udostępniani przez nas pracownicy zostają rekrutowani i wyselekcjonowani przez agencję zatrudnienia pod kątem specyfiki działalności jaką prowadzi zleceniodawca współpracujący z naszymi doradcami zawodowymi.

Lavoro Sp. z o.o. ma swoją Centralę w Katowicach, ale zasięgiem swojego działania obejmuje teren całego kraju wykonując zlecenia na rzecz swoich kontrahentów. Podmioty współpracujące z nami to liderzy w swojej branży. Naszymi największymi partnerami są zakłady z branży motoryzacyjnej ale również przemysłowej, spożywczej i AGD.

W naszej ofercie znajdują się usługi leasingu pracowniczego wykonywane również przez osoby niepełnosprawne. Działalność taka, przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia niepełnosprawnych w ramach pracy tymczasowej również na otwartym rynku pracy, dzięki czemu Lavoro Sp. z o.o. realizuje swoje cele docierając do szerokiego grona pracodawców i zmianie ich postaw dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ten sposób Spółka uświadamia im gospodarcze, społeczne i osobiste korzyści wynikające ze wskazanych form zatrudnienia. Oferujemy również usługi wykonywane przez uzdolnione manualnie osoby niepełnosprawne, które wykonują rękodzieło artystyczne cieszące się sporym zainteresowaniem u nabywców w kraju jak i za granicą.

Współpraca z Lavoro Sp. z o.o. pomaga przedsiębiorcom opracować i wdrożyć wariantowe rozwiązania optymalizacji obowiązkowej wpłaty na PFRON. Warianty takie są przygotowywane i wdrażane przy ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a naszymi specjalistami. Wiadomo, iż w każdym podmiocie gospodarczym niezależnie od jego profilu i specyfiki działalności istnieją możliwości wprowadzenia rozwiązań umożliwiających znaczne zmniejszenie wpłat na PFRON, przy równoczesnym wsparciu idei wspomagania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Proces taki przebiega więc dwutorowo, niosąc pozytywne rozwiązania dla osoby niepełnosprawnej jak i przedsiębiorcy będącego klientem Lavoro Sp. z o.o.


Współpracując z nami otrzymujecie Państwo gwarancję całkowitego zadowolenia z wykonania przez nas zlecenia. Nasze zadania wykonujemy profesjonalnie, skutecznie i terminowo.

W dniu 20 kwietnia 2015r. podczas VII Kongresu Gospodarczego w Katowicach Spółka otrzymała Złoty Certyfikat Rzetelności.


Spółka jest członkiem Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie zrzeszonej w konfederacji Lewiatan oraz członkiem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.

W dniu 9 grudnia 2014r. właściciel Spółki został Laureatem Nagrody Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie w kategorii Częstochowski Przedsiębiorca Razem – 2014.

 

W dniu 7 września 2016r. podczas Regionalnej Gali Konkursu Lodołamacze 2016, która odbyła się w Euro-Centrum Park Przemysłowy w Katowicach, Spółka Lavoro została doceniona i nagrodzona III miejscem w kategorii "Otwarty Rynek Pracy"

27 września 2017r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 12. gala konkursu Lodołamacze, skierowanego do pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Również tym razem Lavoro Sp. z o.o. została doceniona jako pracodawca wrażliwy społecznie i otwarty na osoby z niepełnosprawnością. Firma uplasowała się na trzecim miejscu wśród wszystkich pracodawców z otwartego rynku pracy.

 

 

14 listopada 2017 roku w Warszawie odbyła się gala wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelnej Firmy. Lavoro Sp. z o.o. po raz kolejny została ich laureatem.

W dniu 1 grudnia 2017 na gali zorganizowanej przez Regionalną Organizację Pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan Częstochowa, spółka została wyróżniona nagrodą w wyjątkowej kategorii: Szlachetne serce... pomagam bo chcę... 2017

Lavoro Sp. z o.o. ponownie została uhonorowana Złotym Certyfikatem Rzetelności Płatniczej za rok 2018.

Spółce przyznano również Diamentowe Wyróżnienie dedykowane podmiotom mającym długoletnią historię uczestnictwa w programie potwierdzającym jej wiarygodność i rzetelność.